Publicació memòria AEPD

Aquesta setmana l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat la Memòria corresponent a la seva activitat durant l’any 2013. Entre les conclusions més rellevants de la Memòria podem destacar:

• La consolidació del nombre de denuncies que es manté sobre les 10.000, igual que l’any 2012. Aquesta quantitat de denúncies s’ha traduït en el nombre de resolucions dictades que supera també les 10.000.

• El procediment de tutela de drets més iniciat pels afectats és el relatiu al dret de cancel·lació, seguit del d’accés.

• L’AEPD ha estimat reclamacions de dret a l’oblit, especialment contra Butlletins oficials, seguit dels prestadors de serveis de cerques.

• L’import total de les sancions es va incrementar en un 6% en relació al 2012, aconseguint la xifra dels 22 milions d’euros.

• Han augmentat les resolucions de procediments de prevenció.

• Es detecta un augment considerable dels procediments sancionadors davant les Administracions públiques.

• Els fitxers inscrits en el Registre, va superar els 3 milions.

• El 72% de les sentències de l’Audiència Nacional, va confirmar els criteris de l’AEPD.


Aquestes xifres per tant, demostren segons l’AEPD, un increment en la consciència ciutadana en relació al dret a la protecció de dades i obliguen a les empreses, a adaptar els seus processos de tractament de dades no solament a la normativa vigent, sinó a l’europea, que es preveu pel 2015.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56