Publicació d'un estudi d'impacte i comparativa de la normativa espanyola amb la proposta del Reglament de la UE

El Data Privacy Institute (DPI) de l’Associació Espanyola per al Foment de la Seguretat de la Informació, ISMS Forum, ha elaborat aquest estudi, presentat el passat 22 de novembre, amb l’objectiu d’oferir una anàlisi de la nova regulació de protecció de dades a nivell europeu que, segurament, entrarà en vigor el 2014.

Els objectius d’aquest estudi han estat principalment: proposar un estudi de la proposta de nou reglament per a determinar què regula, com ho regula, què suposa i quines podrien ser les directrius a tenir en compte per al seu compliment; realitzar una anàlisi diferencial entre la proposta de la nova regulació i l’actual regulació a Espanya, avaluar la posició, competències i funcions de les Autoritats Europees de Protecció de Dades; mostrar no només l’interès del DPI sinó de la societat en general, per comprendre la nova regulació, els seus conceptes i requisits i, sobretot, les conseqüències que suposarà i la manera de superar les diferències amb l’actual marc legal.

L’estudi consta de la següent estructura: el redactat dels articles de la nova proposta, una anàlisi dels articles de la LOPD i el RLOPD espanyols que coincideixen o podrien tenir relació amb la proposta de reglament, les diferències entre aquests articles i, per últim,  l’avaluació de l’impacte.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56