Pressumpte incompliment del deure de secret de Jutjats de Violència de Gènere

Segons la informació apareguda darrerament en diversos mitjans de comunicació, els Jutjats de Violència de Gènere de Madrid, podrien haver incorregut en un incompliment de la normativa de protecció de dades, en no haver pres les mesures suficients per preservar la seguretat de les  citades dades consignades, en aquest cas, en suport paper. El cas va saltar a la llum quan les càmeres de seguretat del citat jutjat van captar individus manipulant i gravant expedients judicials relacionats amb violència de gènere, que aparentment, no s’havien destruït degudament. Aquesta és una obligació bàsica en relació amb els nivells de seguretat a adoptar en la documentació en paper, i més tenint en compte que la redacció de l’article 81.3.c) del nou Reglament LOPD, estableix que les mesures de seguretat a prendre als fitxers que incorporin dades relacionades a actes de violència de genero, és el nivell alt.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56