Open Data Navarra

El projecte Open Data Navarra preten donar transparència als fitxers tractats per l’administració pública navarresa. Aquest és un bon exemple de la transparència de les administracions públiques a les que totes diuen voler anar pero on no totes acaben dirigint-se.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


692 14 05 71