Noves clàusules contractuals estàndard de transferència de dades a tercers països

El Grup de Treball de l’article 29 ha publicat l’Opinió 3/2009, on dóna la seva opinió sobre l’esborrany de la Comissió, relatiu a les clàusules contractuals estàndard per a la transferència de dades a tercers països. Aquests models de clàusules existeixen des de 2002, però l’ “outsourcing global” de serveis que requereixen l’accés a dades per multitud de parts, requereix l’actualització de les clàusules de 2002. El Grup de Treball, entre altres coses, posa en alerta a la Comissió en relació a la necessitat de regular els supòsits d’encarregats del tractament i fins i tot els sub-encarregats del tractament, situats fora del territori de la Unió Europea, situació cada vegada més comuna en un món globalitzat com el qual ens toca viure. L’opinió del Grup de Treball tracta temes de tant interès com la facultat de les autoritats de control d’auditar els successius encarregats del tractament, la legislació aplicable a les cadenes de prestadors de serveis o les conseqüències per a les relacions establertes d’acord a les clàusules de 2002.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56