Mesures de seguretat per a transaccions online

L’Institut Nacional de Tecnologies de la Informació (INTECO) publica un quadern de notes molt recomanable en el què s’estableixen una sèrie de mesures de seguretat a tenir en compte per a les transaccions online.

En aquest quadern trobem tres apartats on es tracten aspectes relacionats amb les mesures d’autenticació, és a dir, el procés mitjançant el qual es confirma que qui es connecta i sol·licita accés a un servei és qui diu ser com, per exemple, el sistema de claus d’accés, tokens, dispositius biomètrics o certificats digitals; amb les mesures de seguretat de la transacció, com els protocols SSL o HTTPS i, per últim, s’efectuen una sèrie de recomanacions i consells de seguretat al respecte d’aquest tipus de transaccions com, per exemple, mesures destinades a garantir la seguretat dels pagaments online o de les operacions bancàries.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56