L’APDCAT edita una guia de protecció de dades per als ens públics

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha editat una guia bàsica de protecció de dades dirigida als ajuntaments, diputacions, consells comarcals i resta d’ens locals per tal d’ajudar-los i facilitar-los el compliment de la normativa de protecció de dades.

Es tracta d’una eina que pot resultar molt útil ja que, no només es parla dels principis, garanties i obligacions que s’han de tenir en compte a l’hora de tractar les dades personals dels ciutadans sinó que explica els diferents tractaments que es poden fer (accés  o petició d’informació, emmagatzemament, modificació, ús d’informació, eliminació i/o destrucció i comunicació de dades) i disposa d’una sèrie d’exemples pràctics que diferents ens locals varen presentar davant l’Autoritat i que aquesta va resoldre.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56