L'Agència Espanyola de Protecció de Dades obre procediment sancionador contra Google

El passat 20 de febrer de 2013 ja anunciàvem en aquesta pàgina que les Agències de Protecció de Dades d’alguns dels estats membres, havien dirigit a Google una sèrie de recomanacions a implantar per complir amb la normativa europea sobre protecció de dades, sense que Google hagués donat resposta a aquestes recomanacions.

Doncs bé, fa unes hores, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha fet pública una nota de premsa en la que manifesta haver iniciat un procediment sancionador contra Google per la seva política de privacitat.

Pel que sembla, les investigacions dutes a terme per l’Agència Espanyola, junt amb d’altres com la de França, Alemanya, Holanda, Itàlia i Regne Unit, porten a concloure la possible comissió de sis infraccions per part de Google, cinc d’elles de caràcter greu.
Bàsicament, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades considera que Google no compleix amb el deure informació, amb la unificació de la seva política de privacitat, amb la finalitat del tractament de les dades que recull, amb el termini de conservació de les mateixes, així com, amb l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de qualsevol usuari de Google.
L’Agència Espanyola no és la primera en iniciar accions contra Google, així, l’Agència Francesa va notificar a Google la necessitat d’adaptar la seva Política de Privacitat a la normativa europea en el termini de tres mesos, informant-li que en cas contrari, iniciaria procediment sancionador en contra seva.
Ara, haurem d’esperar a saber si finalment Google és sancionat per l’Agència Espanyola i si la multinacional recorrerà davant els Tribunals aquesta sanció, que serà el més probable.

 

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56