L'AEPD reconeix la labor de comunicadors i investigadors en els "Premis de Protecció de Dades 2008"

Aquests premis, que van cel.lebrar la seva duodècima edició, tenen per objectiu reconèixer aquells treballs que hagin suposat una aportació destacada a la promoció del coneixement del dret a la protecció de dades i a la investigació en aquesta matèria +

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56