L'AEPD publica la Memòria del 2011

El passat 24 de setembre l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va publicar la seva memòria anual, corresponent a l’any 2011. En aquesta memòria es fa un balanç de les consultes que s’han rebut per part dels ciutadans, destacant que les consultes d’Atenció al Ciutadà van augmentar en un 30% respecte a anys anteriors; que del total de consultes, les més freqüents van ser les consultes relacionades amb la inscripció de fitxers, seguit per les consultes relacionades amb els exercicis de drets ARCO, que van representar un 30% aproximadament del total de consultes. Així, d’aquestes consultes, la majoria (50’35%) van estar relacionades amb l’exercici del dret de cancel·lació, mentre que el dret d’oposició va suposar un 27’85%; les relacionades amb el dret d’accés van suposar un 15’7% i les relacionades amb el dret de rectificació, tan sols un 3’57%. Entre les consultes, l’Agència destaca també les plantejades en relació amb tractaments realitzats en pàgines web allotjades en tercers països; amb videovigilància, i les relacionades amb la computació al núvol.

En referència a les sancions imposades per l’Agència, les resolucions declaratives d’infracció a l’any 2011 han augmentat respecte el 2010 en un 37’73%, si bé, això no ha implicat un augment de les infraccions constitutives de sanció, que s’han reduït en un 14’55%. Així, l’import total recaptat per les sancions imposades ha pujat un 12%, passant de recaptar gairebé 18 milions d’euros el 2010, a més de 19 milions el 2011. Aquesta xifra és sensiblement inferior a l’any 2009, en què es va recaptar per l’AEPD més de 24 milions.
Tanmateix, la part més important de la memòria es troba en l’anàlisi que es realitza sobre la situació actual i les perspectives de futur de la protecció de dades. Així, en diferents apartats es tracten aspectes relacionats amb el dret que els ciutadans estiguin ben informats i conscienciats, les formes de garantir els drets dels ciutadans, els reptes de la privacitat (Internet, dret a l’oblit, computació al núvol, geolocalització, reconeixement facial i transferències internacionals de dades), la revisió i desenvolupament dels marcs supranacionals, a nivell europeu i internacional i, finalment, la cooperació entre autoritats o agències autonòmiques.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56