L'AEPD insta a Google a que retiri els enllaços a un Butlletí Oficial

La interessant resolució de Tutela de Drets emesa per l’AEPD a 8 de novembre de 2008 i corresponent al procediment TD/00444/2008, tracta diferents elements que entenem que afecten el nucli bàsic del dret de protecció de dades. En el citat procediment, l’AEPD decideix sobre si una persona que ha estat multada per una Diputació Provincial, té dret o no a que Google exclogui les seves dades, relatives a un deute ja vençut, de les indexacions que fa i que, automàticament, van rastrejar el nom d’aquesta persona, per haver estat inclòs en el Butlletí Oficial de la Província accessible des d’Internet. L’AEPD reconeix, en primer terme, que tant la inclusió d’aquestes dades en el Butlletí Oficial, com l’ús dels mitjans telemàtics i informàtics, com Internet, per part de la Diputació Provincial, és una obligació legal. Havent reconegut això l’AEPD determina, en primer lloc, que aquesta habilitació legal no inclou que aquestes dades figurin a Google i utilitza l’article 17 de la LSSICE, per a definir-se com a òrgan competent per a determinar i requerir l’eliminació dels continguts, prestats a través d’Internet, que poden afectar la dignitat de la persona. Dintre de la dignitat de la persona, segueix l’AEPD, s’inclou el dret a la protecció de dades, on s’inclou el dret a l’oposició del titular de les dades a que aquestes siguin objecte de tractament (art. 6.4 LOPD), quan puguin ser tractades sense el seu consentiment.

Així l’AEPD, conclou que entenent que com per a la inclusió de les dades en el Butlletí de la Província no és necessari el consentiment del seu titular, procedeix, en aquest cas, l’exercici del dret d’oposició respecre la inclusió de les dades en un motor de recerca, pel que procedeix a requerir a Google perquè exclogui dels seus índexs aquests dades. L’AEPD no es queda aquí, sinó que requereix a la Diputació Provincial afectada perquè estableixi mecanismes tècnics per a evitar la indexació d’aquestes dades en el futur.

Interessant doncs, la resolució de l’AEPD, especialment per les seves aplicació pràctica, resta per veure la seva efectivitat real.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56