La Junta d'Andalusia està sancionant amb elevades multes als titulars de pàgines webs

En qüestió de dos mesos, hem rebut en el despatx diversos acords d’inici d’expedients sancionadors (un d’ells ja ens va arribar iniciat) contra empreses o titulars de pàgines webs que ofereixen els seus productes o serveis a través d’Internet i no compleixen amb la normativa en matèria de consumidors i usuaris.

La nostra sorpresa és que, tots els expedients sancionadors que tenim damunt de la taula, han estat iniciats per “atzar” (que no per denúncia prèvia) pels serveis de consum de la Junta d’Andalusia, amb independència del domicili del titular de la pàgina web (de fet cap de les empreses a les quals representem té el seu domicili social a Andalusia) i estem parlant de sancions que oscil·len (els que portem nosaltres) entre els 5.000 i 7.000 euros.

Sembla ser, per la qual cosa hem pogut investigar, que les Delegacions de Consum de la Junta d’Andalusia han iniciat un procés aleatori i per “atzar” (expressament recollit així per la pròpia Junta) d’actes d’inspecció de pàgines web que ofereixen els seus serveis i productes a través d’Internet i sembla ser que el resultat els hi és positiu ja que, segons publicava Europapress el 81,6% de les inspeccions efectuades han acabat en expedient sancionador.

Caldrà esperar a veure com acaben aquests expedients sancionadors, encara que al nostre entendre, hi ha fonaments jurídics suficients sinó per evitar la sanció, sí per reduir-la de forma considerable.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56