Jornada 20 anys de Protecció de Dades a Espanya

El proper 28 de gener la Agència Espanyola de Protecció de Dades organitza, coincidint amb la celebració del Dia de la Protecció de Dades a Europa, una jornada commemorativa dels “20 anys de protecció de dades a Espanya”.

Des de l’entrada en vigor de la LORTAD hem estat testimonis, entre d’altres esdeveniments, de la creació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la publicació de la Directiva Europea de Protecció de Dades, la promulgació el 1999 de la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) que va derogar la LORTAD, les sentències 290/2000 i 292/2000 del Tribunal Constitucional, l’aprovació el 2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD juntament amb una altra rellevant normativa sectorial en telecomunicacions o societat de la informació.

La jornada comptarà amb la participació de destacades personalitats que representen tots els agents que han participat activament en el desenvolupament d’aquest dret fonamental en la nostra societat.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56