Instruccions expresses per destruir expedients judicials

Després de la noticia apareguda en alguns mitjans de comunicació fa pocs dies, l’edició digital del diari ABC informava en la seva edició d’ahir dia 4 de juny, que els funcionaris judicials dels diferents jutjats de la província de Sevilla, estan rebent “ordres expresses”, per a l’adequat tractament dels documents en paper que deixen de ser útils. En tot cas, aquesta és una de les obligacions previstes al nou Reglament de desenvolupament de la LOPD i si bé la mesura és encertada, es troba a faltar que no hi hagi un protocol comú d’actuació del poder judicial en aquest àmbit i que cada jutjat adopti les mesures que li semblin convenients.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56