Google ha estat condemnat pel Tribunal Suprem alemany

El Tribunal Suprem d’Alemanya ha condemnat a Google a eliminar els suggeriments automàtics que efectua, mitjançant la funció Instant, quan qualsevol usuari l’hi sol·liciti per considerar vulnerats els seus drets.
Aquesta condemna te com a origen una demanda presentada per un empresari alemany contra Google que, en introduir el seu cognom en el cercador, li apareixien com a suggeriments paraules com “cienciologia” o “estafa”. I és que, malgrat les reclamacions prèvies presentades per l’afectat davant Google, sense que mai obtingués una resposta favorable, aquest es va veure obligat a acudir als Tribunals alemanys els qui, finalment, li han donat la raó i han condemnat a Google a estudiar i a analitzar totes i cadascuna de les reclamacions que els internautes els presentin en defensa dels seus legítims drets i interessos.
Mentre, a Espanya esperem que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l’obligació, o no, que tenen els cercadors (en aquest cas Google) a desindexar les dades personals dels usuaris, que així l’hi sol·licitin (el conegut dret a l’oblit). Resolució que està prevista es dicti a finals de juny.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56