Exoneren de responsabilitat al director d'un col·legi per accedir al telèfon mòbil d'un alumne

El passat 26 de setembre, la Sala Contenciosa-Administrativa de l’Audiència Nacional va dictar una sentència (recurs núm. 481/2012) en virtut de la qual, s’exonera de responsabilitat al director d’un col·legi que va obligar a un alumne de dotze anys a desbloquejar el seu telèfon mòbil per comprovar, en presència d’un informàtic i el propi menor, l’historial de navegació d’un dia concret.

El motiu de que el director obligués al menor a ensenyar-li el contingut del mòbil va ser perquè una altra alumna del centre havia manifestat haver estat obligada pel menor a veure el contingut del seu telèfon mòbil, contingut que sembla ser, es corresponia amb imatges de contingut sexual o destinada a adults.
Així, l’Audiència Nacional estableix que com qualsevol dret fonamental, el dret a la protecció de dades no és il·limitat i precisament la seva limitació neix quan entra en conflicte amb un altre dret fonamental, en aquest cas el dret moral de la menor que va ser obligada a veure el contingut del mòbil.
L’alt Tribunal entén que el Director va complir amb el seu deure en ponderar tots dos drets (el dret moral de l’alumna i el dret a la protecció de dades de l’alumne titular del mòbil) i decidir quin d’ells prevalia i que, a més, en visionar el contingut del mòbil es va fer en tot moment en presència del propi menor que va ser qui va introduir el número PIN i d’un informàtic, accedint únicament al contingut del dia concret al que l’alumna havia fet referència.
Al nostre entendre, la conclusió de l’Audiència Nacional és encertada en manifestar que és correcte i diligent ponderar tots dos drets i decidir donar rellevància a un d’ells per protegir l’altre, en aquest cas, el dret moral de la menor, ara bé, també creiem, i això és opinió personal, que pel contingut que hi havia en el mòbil del menor no era necessari accedir-hi ja que, no es tractava d’imatges d’altres alumnes, sinó de material de contingut sexual per a adults, per la qual cosa, potser no era necessari entrar en el telèfon mòbil del menor per castigar-ho o prendre les mesures necessàries.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56