Estudi sobre la protecció de dades a les empreses espanyoles

INTECO acaba de publicar l’Estudi sobre la protecció de dades a les empreses espanyoles, en el qual s’ha realitzat una enquesta a 1.109 empreses de menys de 250 empleats del territori espanyol.

En aquest estudi es recull que un 86’4% de les empreses espanyoles coneix la Llei Orgànica de Protecció de Dades, contrastant amb les dades recollides l’any 2008, quan el percentatge era d’un 34%. Si bé un 57’5% de les empreses espanyoles afirma haver realitzat la inscripció dels seus fitxers al Registre General de l’Agència, contrastant les dades amb la mateixa Agència, s’estima que la realitat és que només un 31’8% de les empreses espanyoles ho hauria fet.

Pel que fa al compliment dels drets d’informació, l’empresa espanyola declara complir-lo un 72,7%, mentre que un 70’6% manifesta recollir el consentiment de l’afectat i un 51%, manifesta disposar de procediments per a l’exercici de drets ARCO (accés , rectificació, cancel·lació i oposició).

Respecte a les mesures a tenir en compte per complir amb la normativa: un 56’9% manifesta disposar d’un Document de Seguretat; un 48’6% diu haver organitzat alguna sessió de formació específica sobre protecció de dades personals; un 65’4 % de les empreses, manifesta disposar d’un sistema d’identificació d’usuaris amb accés a dades; un 77’2% diu disposar d’un sistema de contrasenyes per a l’accés a equips i aplicacions; un 53’9% declara disposar d’un inventari de suports i un 61’8% realitza còpies de seguretat setmanals. Ara bé, només un 37% declara disposar de procediments d’actuació per a la destrucció de fitxers.

Cal tenir en compte que tot aquest estudi està basat en informacions facilitades per les empreses enquestades per la qual cosa les dades reals, podrien diferir una mica. A l’estudi, INTECO, a més, aprofita per fer una sèrie de recomanacions per a les empreses.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56