Entrada en vigor de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

A partir del pròxim 23 de juliol serà d’aplicació per als empresaris que tinguin la consideració de petita o mitjana empresa la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. 
Aquesta norma estableix un nou marc normatiu aplicable a les relacions de consum en l’àmbit territorial de Catalunya. La disposició normativa comporta determinades novetats per als empresaris i comerciants que presten serveis o comercialitzen llurs productes en l’àmbit territorial català. 
En aplicació d’aquest nou marc normatiu, les obligacions que comporten alguna novetat en relació amb la regulació anterior i que seran exigibles a partir de la data esmentada són visibles en el següent enllaç.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56