Els riscos de la computació en núvol

El Grup de Treball de l’Article 29 sobre protecció de dades, va adoptar el passat 1 de juliol, una opinió sobre la computació en núvol i els seus riscos. Així, es considera que si bé aquesta computació pot ser positiva per a generar importants beneficis econòmics a les empreses i fins i tot avançar tecnològicament, hi ha certs riscos relacionats amb la seguretat. Així, un d’aquests riscos és la manca de control sobre l’ús que es fa de les dades personals i l’absència d’informació sobre com, on i qui realitzarà el tractament, així com de les mesures de seguretat que s’adoptaran en aquest tractament . El Grup de Treball recorda que és el responsable o empresa titular de les dades a qui correspon assegurar-se que s’adopten les mesures en el tractament de les dades que realitza, sigui internament, o com, en aquest cas, mitjançant la computació en núvol. Per tant, com es manifesta en aquesta opinió, les organitzacions que vulguin utilitzar serveis de computació en núvol hauran de realitzar, en primer lloc, un anàlisi exhaustiu i rigorós dels riscos, havent de proporcionar els proveïdors d’aquests serveis, la informació necessària perquè puguin avaluar, d’aquesta manera, tant riscos com beneficis. L’important, sempre, és tenir en compte la seguretat, transparència i seguretat jurídica de cara als clients les dades dels quals tracten.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56