El TC condemna a un programa de televisió i dos presentadors per vulnerar el dret a l’honor i pròpia imatge d’una persona discapacitada

El Tribunal Constitucional ha condemnat a Telecinco i dos dels seus presentadors (del programa de televisió “Crónica Marcianas”) a indemnitzar, per vulneració del dret a l’honor i pròpia imatge (dret fonamental reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola), a una persona discapacitada durant l’emissió d’un dels programes a l’octubre de 2012.

Així i segons recull la Sentència, el programa de televisió va entrevistar a una persona amb una discapacitat reconeguda del 66% amb l’única finalitat de burlar-se d’ella. La defensa de la cadena i dels presentadors de televisió va al·legar en tot moment que l’entrevista quedava coberta pel dret a la llibertat d’informació.

Malgrat que el Tribunal Suprem va donar la raó als demandats, en entendre que la persona havia decidit voluntàriament sotmetre’s a l’entrevista i a més la incapacitat no estava reconeguda judicialment, la veritat és que el Tribunal Constitucional ha revocat aquesta sentència (per unanimitat de tots els magistrats) i ha assenyalat que els demandats es van valer de la situació de vulnerabilitat de l’entrevistat amb la clara i censurable intenció de burlar-se de les seves condicions físiques i psíquiques, atemptant d’aquesta manera no només contra els seus drets a l’honor i a la pròpia imatge, sinó fins i tot contra la seva dignitat, sense que en cap cas pugui supeditar-se la protecció d’aquest dret al fet que la incapacitat hagi d’estar reconeguda judicialment.

Finalment, l’alt Tribunal resol que el dret a la informació no solament no pot prevaldre sobre els drets a l’honor i a la pròpia imatge sinó que en aquest cas, el dret d’informació resulta denigrat pels demandats en haver estat emprat “torticeramente”.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56