El Reglament LOPD compleix 2 anys

A partir del 19 d’abril de 2010 es compleixen 2 anys d’entrada en vigor del Reglament LOPD, això implica que les mesures de seguretat de nivell alt per a fitxers no automatitzats ja són legalment exigibles. L’incompliment d’aquestes mesures pot suposar una infracció de tipus greu, sancionable amb multes de 60.000 a 300.000 €. La implantació d’aquesta mesura afecta per exemple, a qualsevol responsable de fitxer o encarregat del tractament que disposi de dades personals de salut, en paper.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56