El Parlament català aprova la Llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres 22 de setembre la Llei de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. És regula així l’autoritat que ha de garantir els drets a la protecció de dades personals i d’accés a la informació. Aquesta institució rep la denominació d’Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya, que succeeix l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

La nova llei regula la designació del Director o Directora de l’Agència, que d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ha de ser realitzada pel Parlament. Aquest fet, de la designació parlamentària, constitueix un tret diferencial respecte l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o les d’altres comunitats autònomes.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56