DNI amb certificat d'autenticitat per evitar l'accés de menors a les xarxes socials?

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en la compareixença a la Comissió Constitucional del Congrés per part del director de la mateixa, José Luis Rodríguez, va proposar al Govern incorporar un certificat d’autenticació al DNI electrònic de menors de 14 anys amb el fi de poder verificar la seva edat i evitar així que es registrin a les xarxes socials sense el consentiment dels seus pares.

Aquesta proposta, que es va acollir favorablement per part del Govern, es va plantejar com a conseqüència que les principals xarxes socials que operen a Espanya (Tuenti, Facebook …), tot i que adopten mesures per intentar evitar que els menors es registrin sense el consentiment dels seus pares, són insatisfactòries ja que moltes vegades és difícil poder acreditar si el menor té l’edat que diu i per això, determinar, si és necessari el consentiment dels seus pares. Amb aquest certificat (que no és el de signatura) segons l’Agència, es “permetria acreditar que la persona és la que diu ser” i que els menors de 14 anys són tals, encara que diguin, quan es donen d’alta en una xarxa social , que tenen més edat, i per tant necessitaran el consentiment dels pares per poder-se registrar.

Destacar en aquest sentit que l’Agència també té previst crear un nou espai online dedicat a la formació dels menors sobre la protecció de dades, un projecte en el qual s’inclouran materials que podran ser emprats per la comunitat educativa.

Altres temes que es van tractar durant aquesta compareixença van ser el conegut com “dret a l’oblit” a Internet i el dret a la cancel·lació de dades. Segons l’Agència, en molts dels casos el problema que hi ha amb la informació que es publica de manera oficial i surt als cercadors és que conté errors. Així, quan les persones afectades tenen coneixement d’això, solen exercir un dret de cancel·lació quan haurien d’exercir un dret d’oposició perquè es corregeixi aquest error. D’aquesta manera, l’Agència, en cas que l’entitat responsable de la publicació no corregeixi aquest error després de la petició per part de l’interessat, pot reclamar-li i, a més, si s’escau, obrir el corresponent expedient sancionador, perquè les empreses afectades, deixin d’indexar la informació en els cercadors. Si bé, tot i que la majoria de les empreses accedeixen a aquest tipus de peticions, es troben amb la realitat que amb Google no és precisament fàcil donat que aquesta empresa espera a que es dicti resolució per part de l’Agència, impedint així que l’efectivitat de la petició efectuada per l’usuari i prolongant el dany per als afectats.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56