Deure d'arxivar dades de passatgers a la UE

La Comissió Europea presentarà avui dia 06/11, una proposta de Decisió Marc, perquè les companyies aeries que operin dins de la UE, estuguin obligades a comunicar a les autoritats competents dels diferents Estats Membres, fins 19 tipus de dades dels seus clients. Addicionalment aquesta Decisió Marc, en cas d’aprovar-se, obligaria que les companyies retinguin aquestes dades per un període de 13 anys, els cinc primers, estaran a disposició de les autoritats sempre que ho sol·licitin i els vuit anys següents, només s’hi podrà accedir ‘en circumstàncies excepcionals’, és a dir, quan existeixi una ‘amenaça concreta relacionada amb la prevenció o el combat d’atemptats terroristes i del crim organitzat’.

Aquesta mesura coincideix tristament amb la ja imposada al seu dia pels EUA després dels atemptats de l’11 de Setembre de 2001, consistent en el deure de les aerolinies europees de lliurar a les autoritats nord-americanes una sèrie de dades dels seus clients (PNR). Aquesta mesura, que es va haver de negociar, a causa de la seva aparent contradicció amb la rígida normativa de protecció de dades dins de la UE, no solament s’ha vingut duent a terme, sinó que amb la Decisió Marc proposada per la Comissió, acabarà aplicant-se dins del territori comunitari.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56