Conclusions de la 4a Sessió Anual de l’AEPD

Com ja varem informar en una anterior notícia, el passat 27 de gener l’Agència Espanyola va celebrar la seva sessió anual de protecció de dades, en celebració del Dia Europeu de Protecció de Dades.
D’aquesta jornada, les principals conclusions que podem extreure és que els ciutadans espanyols són cada vegada més conscients de la protecció de dades, amb un augment considerable de denúncies durant el 2011, respecte l’any anterior. També es va tractar la recent presentació del marc europeu de protecció de dades, indicant que suposa un especial avenç per tal d’enfortir la protecció de dades personals dels individus a la Unió Europea; el dret a l’oblit a Internet; aspectes relacionats amb la seguretat de la computació en núvol i el fet de què arrel de la modificació que es va produir a la LOPD, de totes les resolucions que es van dictar per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades entre l’1 de març i el 31 de desembre de 2011, un 42% dels assumptes en què s’apreciava una infracció, varen acabar en apercebiment enlloc de sanció.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56