Atenció amb la informació comercial que enviem

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha sancionat amb 30.001 euros a un hotel de Zamora (PS/00076/2012), per enviar informació comercial a un client, tot i que aquest havia demanat expressament que no li enviessin informació i eliminessin les dades dels seus arxius. L’Agència entén aquest fet com a constitutiu d’una infracció i sanció greu perquè infringeix tant la Llei de Protecció de Dades com la Llei de Serveis a la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Aprofitem aquest fet per recordar que és important que qualsevol empresa que realitzi un tractament de dades amb finalitats comercials, per un costat, disposi del consentiment exprés del titular per realitzar aquest tractament i l’enviament amb finalitats comercials, mentre que, per un altre, se li ha de permetre i facilitar-li, en el seu cas, els corresponents drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. En el cas que ens ocupa, l’hotel no va tenir en compte la petició de cancel·lació i oposició al tractament de dades que va exercir el titular pel que l’Agència va considerar que s’incorria en una infracció greu i per això li varen imposar la referida sanció.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56