Arxivada la denúncia contra PlayStation

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha arxivat la denúncia de Facua contra Sony per la invasió que es va produir, a l’abril de 2011, al servei online de les famoses consoles de videojocs. Les causes d’aquest arxiu són, d’una banda, que l’incident es va produir a les instal·lacions de San Diego, als Estats Units, de manera que Sony Espanya no tenia cap responsabilitat, i de l’altra que, a més, tampoc va tractar dades d’usuaris del servei ja que el seu àmbit de negoci està limitat a la venda de consoles i videojocs d’empreses contractades per Sony. Junt a això, es va al·legar per Sony que les dades relacionades amb targetes de crèdit estaven especialment protegides, així com les claus d’accés o contrasenyes, que es guardaven xifrades mitjançant algoritme.

L’AEPD ha decidit arxivar el cas perquè considera que no està acreditat que es pugui aplicar la LOPD a aquests incidents. Segons es va indicar per part de Sony a l’Agència, també es van adoptar mesures com a conseqüència d’aquests incidents, com ara: accelerar el traspàs de dades a un nou centre de procés amb majors mesures de seguretat; implantar un programari automatitzat de gestió de control i configuració; millorar en els nivells de protecció i xifrat de dades, millorar en la detecció d’intrusions, accessos no autoritzats i patrons d’activitat anormals; addició de nous murs electrònics, així com la creació de la figura de Cap de Seguretat de la Informació, depenent directament del cap de Seguretat de la Corporació Sony, entre d’altres.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56