Aprovació Decret 122/2013

S’ha aprovat el Decret 122/2013, de 26 de febrer, sobre l’autorització, la revocació de l’autorització, la inspecció i el Registre d’entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual de Catalunya.
Aquesta normativa té per objecte regular les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual, que són aquelles entitats sense ànim de lucre que s’encarreguen de gestionar els drets d’explotació i/o altres drets de caràcter patrimonial en nom i interès dels autors, i que estan situades físicament a Catalunya o desenvolupin la seva activitat majoritàriament a Catalunya.

Amb l’aprovació d’aquest Decret no es pretén una altra cosa que, el control i la inspecció d’aquestes entitats mitjançant un Registre en el que haurà d’aparèixer un inventari actualitzat i informació sobre els treballs que realitzen les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56