Accés indegut al Facebook d’un menor en una Escola

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades adverteix una escola de Blanes com a responsable d’una infracció greu per l’accés indegut per part del personal de l’escola al Facebook d’un menor, sense el consentiment dels pares.

Així, personal docent d’aquesta Escola va ordenar al menor que, en el moment dels fets comptava amb deu anys, a introduir el seu usuari i contrasenya  per tal d’accedir i consultar el contingut que el menor tenia publicat al seu perfil amb la finalitat d’ investigar un tema de bulling.

Segons es va manifestar pel personal de l’escola, hi havia una sèrie de menors que estaven realitzant manifestacions injurioses o que vulneraven drets fonamentals d’altres alumnes, de manera que era lògic que es reaccionés, portant a terme alguna actuació. Si bé l’Autoritat Catalana considera que sí que calia que el personal de l’escola reaccionés si es sospitava d’aquests fets, s’hauria d’haver posat en contacte amb els pares dels alumnes afectats, bé per traslladar-los el problema o per, en el seu cas, demanar-los el consentiment per accedir al perfil de Facebook dels seus fills i alumnes de l’escola. En cap cas, s’hauria d’haver accedit al contingut del Facebook sense consentiment dels pares del menor i per això, es podria haver imposat al centre una sanció per infracció greu (de 40.001 a 300.000 euros).

No obstant, l’Autoritat Catalana va preferir emparar-se en l’article 45.6 de la LOPD que permet fer només l’advertència al centre afectat, no acordant l’obertura d’un expedient sancionador, quan es donin una sèrie de requisits com, que la infracció pugui ser considerada com a lleu o greu (però no molt greu) i que no s’hagi sancionat al centre amb anterioritat.  Així doncs, l’escola en qüestió no va ser sancionada.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56