Accés a l'historial clínic

Destaquem l’Informe de l’AEPD 656/2008, que tracta el tema de l’accés a la informació mèdica que es genera durant un procés assistencial (historial clínic). En aquest sentit el Gabinet Jurídic de l’AEPD, estableix que el citat accés, correspondrà al personal sanitari (amb la finalitat de garantir l’adequat diagnòstic i tractament al pacient) i al personal administratiu i de gestió (per l’exercici de les seves funcions). Com a regla general, estableix l’AEPD, que qualsevol altre accés haurà de comptar amb el consentiment del pacient. Les normes d’accés a la documentació (informatitzada o no), del personal sanitari, hauran d’establir.se al Document de Seguretat de cada organització.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56