34 Conferència Internacional d’Autoritats de Protecció de Dades

Aquesta setmana se celebra a Punta del Este, Uruguay, una nova edició d’aquesta conferència, celebrada en edicions anteriors a països com Espanya o França. Aquesta Conferència, que es durà a terme des de demà 22 d’octubre, amb activitats paral·leles durant aquest dia, i els dies 23 i 24, durà com a títol “Privacitat i tecnologia en equilibri”. Així, l’objectiu de la mateixa és intentar trobar l’equilibri entre la tecnologia i la privacitat, generant espais de debat sobre l’impacte que la tecnologia i la privacitat tenen a la societat de la informació, a les dades personals i al govern electrònic.

Entre els temes que es tractaran en aquesta Conferència, trobem aspectes com l’impacte de les noves tendències a la societat de la informació, la protecció de dades i el govern electrònic, la geolocalització pública i privada, l’e-salut, l’anàlisi dels desafiaments de les webs 3.0, el màrqueting de comportament en línia o la biometria, entre molts d’altres temes.
Recordem que el passat mes d’agost Uruguai va ser declarat com a país adequat a la Unió Europea en matèria de protecció de dades, considerant que s’ajustava a l’establert a la Directiva Europea 95/46/CE, pel que es podran realitzar transferències internacionals de dades amb entitats del propi Uruguai, no havent de sol·licitar la preceptiva autorització que existia fins el moment, amb aquest país, a les autoritats de control.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


933 80 12 56