} Política de Privacitat

1.  VICTOR ROSELLÓ MALLOL, informa als usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

2. VICTOR ROSELLÓ MALLOL tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD).

3. Les dades de caràcter personal que es facilitin a la Web, quedaran registrades en un fitxer titularitat de VICTOR ROSELLÓ MALLOL degudament declarat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts, així com, per enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, ofertes de productes i serveis de la nostra empresa, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients. En cas de no autoritzar el tractament de les dades de l’Usuari per a finalitats de comunicació comercial, haurà de comunicar-ho enviant un correu electrònic a victor@rosello-mallol.com.

4. El simple fet que l’Usuari enviï les seves dades personals a VICTOR ROSELLÓ MALLOL suposarà el seu consentiment per a la seva incorporació al fitxer i el seu corresponent tractament.

5. L’Usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu a Passeig Joan Carles I, 12, El Masnou, Barcelona (Despatx 2.8).

6. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades, són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos perquè, a tot moment responguin a la seva situació actual.

7. Si té qualsevol dubte o comentari sobre la forma en què VICTOR ROSELLÓ MALLOL utilitza les dades dels seus usuaris, escrigui’ns a victor@rosello-mallol.com.